- +  
 

Eeuwig durende kalender

De formules

Nr Uitleg Formule
1 bepaalt of WJ een schrikkeljaar is Ja : UK01 = 1 Nee : UK01 = 0 ALS MODULUS(WJ, 4) > 0 DAN UK01 = 0 ANDERS ALS MODULUS(WJ, 100) > 0 DAN UK01 = 1 ANDERS ALS MODULUS(WJ, 400) > 0 DAN UK01 = 0 ANDERS UK01 = 1
2 bepaalt het dichtstbijzijnde jaartal in de geschiedenis dat deelbaar is door 400 (incl. huidig jaartal) UK02 = GEHEEL(WJ / 400) * 400
3 t/m 6 bepaalt vanaf UK02 (incl) tot aan WJ (excl)  
3 hoeveel jaren er zijn UK03 = WJ - UK02
4 hoeveel dagen er zijn (excl. schrikkeldagen) UK04 = UK03 * 365
5 hoeveel schrikkeldagen er zijn (incl. eeuwgetallen) UK05 = GEHEEL((UK03 + 3) / 4)
6 hoeveel niet-schrikkel eeuwgetallen er zijn UK06 = GEHEEL((UK03 - 1) / 100)
7 bepaalt het aantal dagen in de voorbije maanden van het jaar met de waarde uit WJ (excl. schrikkeldagen) UK07 = VOORBIJ[WM]
8 bepaalt of in WJ schrikkeldag al voorbij is Ja : UK08 = 1 Nee : UK08 = 0 ALS (WM IS 1 OF WM IS 2) DAN UK08 = 0 ANDERS UK08 = UK01
9 bepaalt het aantal dagen vanaf 1 januari van het jaar met de waarde uit UK02 tot en met de wensdatum UK09 = UK04 + UK05 - UK06 + UK07 + UK08 + WD
10 bepaalt de weekdag van de wensdatum UK10 = WEEKDAG[MODULUS(UK09 + 4, 7) + 1]

Legenda variabelen

Variabele Uitleg Waarde
WD Dag van de maand van de wensdatum  
WM Maand van de wensdatum (getal)  
WJ Jaar van de wensdatum (getal van 4 cijfers)  
UKNR Bevat resultaat van een formule, heeft bij iedere formule een ander volgnummer  
VOORBIJ Tabel (array) met dagen van maanden die voorbij zijn (zie formule 7) VOORBIJ[1]=0 VOORBIJ[ 7]=181 VOORBIJ[2]=31 VOORBIJ[ 8]=212 VOORBIJ[3]=59 VOORBIJ[ 9]=243 VOORBIJ[4]=90 VOORBIJ[10]=273 VOORBIJ[5]=120 VOORBIJ[11]=304 VOORBIJ[6]=151 VOORBIJ[12]=334
WEEKDAG Tabel (array) met weekdagnamen (zie formule 10) WEEKDAG[1]=Maandag WEEKDAG[5]=Vrijdag WEEKDAG[2]=Dinsdag WEEKDAG[6]=Zaterdag WEEKDAG[3]=Woensdag WEEKDAG[7]=Zondag WEEKDAG[4]=Donderdag

Legenda functies

Functie Uitleg
MODULUS Geeft de restwaarde van een deling als geheel getal. Voorbeelden: MODULUS(13, 7) = 6 MODULUS(26, 7) = 5
GEHEEL Geeft de waarde van het getal zonder breukwaarde. Voorbeelden: GEHEEL(13 / 7) = 1 GEHEEL(26 / 7) = 3