Lagen

De aanduidingen 1e, 2e en 3e laag, die je in dit naslagwerk tegen zult komen, hebben te maken met de volgorde van oplossen. Er wordt uiteraard begonnen met de 1e laag.
De 1e laag van de kubus is opgelost als:


  • een zijde van de kubus alle vlakjes in dezelfde kleur heeft

  • de randen rondom de opgeloste zijde aan alle vier de kanten bestaan uit 3 vlakjes van dezelfde kleur


De opgeloste zijde van de kubus hoeft niet aan een bepaalde kant te zitten, en hoeft ook niet een bepaalde kleur te hebben. De kubus kan er nu uitzien als op 1 van onderstaande afbeeldingen. Het gaat om de gekleurde blokjes (de grijze blokjes zijn hier niet van belang).
De 2e laag van de kubus is opgelost als:

  • de 1e laag is opgelost

  • de randen rondom de opgeloste zijde aan alle vier de kanten bestaan uit 6 vlakjes van dezelfde kleur


De onderstaande afbeeldingen laten zien wat hiermee bedoeld wordt.
De 3e laag is de laag die over blijft om op te lossen als de 1e en 2e laag zijn opgelost. In de afbeeldingen van de kubus met de 2e laag opgelost wordt die 3e laag dus gevormd door de grijs gelaten blokjes. Als de 3e laag is opgelost dan is de kubus helemaal opgelost.
Aan de begrippen boven-, midden- en onderlaag kun je niet afleiden of de kubus wel of niet opgelost is. In onderstaande afbeeldingen vormen de bovenste 9 blokjes de bovenlaag, de middenlaag wordt gevormd door de 8 blokjes daaronder, de onderste 9 blokjes vormen de onderlaag.