Kleuren

Soms worden blokjes geheel in een kleur weergegeven die niet op de kubus voorkomt. In het 1e voorbeeld worden 3 hoekblokjes van plek verwisseld. De afwijkende kleuren geven aan in welke richting de blokjes van plek wisselen, maar niet in welke stand ze staan. In het 2e voorbeeld zijn de grijze blokjes niet van belang voor het wisselen van 2 randblokjes.